​Ümrü dolan uydular imha edilecek

Servis Bölgelerimiz

Uzaya gönderilen binlerce uydu şüphesiz bir gerçektir ki hayatımızı kolaylaştırıyor.Fakat kulanım müddeti dolan uydular güvenilir bir şeklinde imha edilmezse dünya yörüngesinin ne duruma geleceğini hiç düşündünüz mü?

Konunun eksperi İtalya Uzay Ajansı'ndan Claudio Portelli'ye uzayı temizlemenin ehemmiyetini sorduk:
“Uzayda hem kazaen, hatta maksatlı olarak birkaç patlama ortaya geldi.
Uydular arasında çarpışmalar oldu.
Kullanım müddeti dolmuş ve verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getiren uydulardan oluşan büyük miktardaki yıkıntı, kırık dökük, molozlar gibi, uzayda bütün aktif uydular içersinde bir tehlike meydana getiriyor.“
Şirketin ilk büyük projesi, kullanım müddeti dolan uyduları güvenilir birşeklinde devreden çıkarıp imha etmek.Bu sistemde uydunun üstüne ek bir motor yerleştiriliyor.
Uydu normal görevdeyken beklemede kalan sistem, ömrünün dolmasının ardından aktif duruma kazançlıyor.Uydu ya güvenilir bir noktadan atmosfere sokularak imha ediliyor ve yahut aktif yörüngenin 250 km uzağında tespit edilen uydu mezarlıklarına yollanıyor.


Bunların içinden aktif operasyonel olan yanlızca 7 bin adet iken geri kalanı uzay çöplüğü durumuna gelmiş halde.
Önümüzdeki senelerde uzaya 10 binden fazla uydunun gönderilmesi tasarlanıyor. Bu vaziyetin henüz kötüleşeceği demek.
Bu sebeplerden dolayı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği misalimuhtelif beynelmilel kuruluşlar tedbir alabilmek için harekete geçti.
Avrupa Uzay Ajansı ve Avrupa Birliği, konuya yönelik inceleme geliştirme içersin de fonlar böldü.
Bunlar uzay çöplüğü problemini çözüme ulaştırmak içersin de hayati önemde fonlar.
Endüstriler bu fondan yararlanabilir.“


Lorenzo Ferrario:“Bir ileri büyük ismim, Orbit Now (ION) olarak isimlendirilen uydu ulaşım sistemi.
Çalışmalarımızın fazlasını bu projenin üstünde yoğunlaştırdık.
Öte yandan bu çalışma D-Sat projesinden edindiğimiz tecrübelere dayanıyor.“
Claudio Portelli, uydu pazarında etkinlik gösteren kalifiye şirketlerin uzay endüstrisinde konumunu sağlamlaştırabilmesi içersinde yapılmasıgerekenleri şu şekilde sıraladı:“Şirketler, sağlamlık istikametin, yeni teknolojilerin kolaylıkla birleşik edilebildiği, ekonomik uydular üretebilirse başarıyı yakalar .Ayrıca imal edilen uydu evvel uzayda deneme edilebilirse defa henüz iyi gerçekleşir.